Skip Ribbon Commands
Skip to main content

XProcess

Lätthanterligt processverktyg

XProcess är ett enkelt verktyg för att modellera processer direkt i SharePoint utan någon startsträcka. Processtegen kan kopplas till aktiviteter, roller/aktörer samt dokument direkt ifrån SharePoint för att ge användaren en överskådlig bild över vad som förväntas i respektive steg. Det finns också stöd för hierarkier och länkade processer. Processerna är versionshanterade, vilket gör det enkelt att följa ändringar och eventuellt backa tillbaka.

I XProcess kan processerna också exekveras, det vill säga att användaren steg för steg går igenom en process och färdigmarkerar aktiviteterna i den takt som de utförs. Varje exekvering kan sparas så att processen på det sättet kan köras flera gånger.

XProcess.png